Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Bölüm Tarihçe:
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1998 tarih ve 98/11614 sayılı kararı ile kurulmuştur. Başlangıçta, İletişim Fakültesi bünyesinde önce Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün kurulması öngörülmüş ve bu bölüm 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. 2007 yılında kadrosu oluşturularak kurulan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne 2007-2008 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya
başlanmıştır. 2011-2012 öğretim yılında açılan İkinci Öğretim Programına 2019-2020 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ilk mezunlarını 2010-2011 öğretim yılında vermiştir.
2022 yılı itibariyle Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü kadrosunda 4 profesör, 4 doçent, 1 öğretim görevlisi doktor, 3 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü günümüzde Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan bölümlerinden biri haline gelmiştir. 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bölümün toplam örgün öğretim öğrenci sayısı 381’dir.

Kuruluşundan itibaren müfredatı ve akademik kimliğiyle dikkat çeken Bölüm, görsel işitsel içerik üretimi konusunda referans verilen bir kurum olmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda bölüm eğitim programının hedefi; bilginin toplanması, yorumlanması, işlenmesi ve içeriğe dönüştürülerek dağıtılması ve tüm bu aşamalardaki iletişim süreçlerinin yönetilmesi için gerekli olan kuramsal bilgi ve pratik becerilerin öğrencilere kazandırılması olarak belirlenmiştir. Bu amacı ve hedefi gerçekleştirmek için bölümde öğrencilere öncelikle toplum ve beşeri bilimlerin temel kavram ve yöntemleri, daha sonra da radyo televizyon ve sinema içeriklerinin geleneksel ve dijital mecralarda üretmenin teknikleri öğretilmektedir. Bu çerçevede Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine dijital medyanın yanı sıra basım ve yayıncılık gibi geleneksel medyayı da içeren farklı sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriler de kazandırılmaktadır. Bölümün temel hedeflerinden bir diğeri de çalışma alanlarıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten ve eleştirel bir tutum sergileyen mezunlar yetiştirmektir.

Bölümde içerik üretimi odaklı bir eğitim-öğretim anlayışı benimsemektedir. Buna bağlı olarak programın uygulama kısmının çatısını Atölyeler ve bunlara bağlı stüdyolar oluşturmaktadır. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri AKÜN TV, UNİ FM ve AİFA uygulamalı eğitim atölyelerinde yer alarak, derslerde öğrendikleri kuramsal bilgileri pratiğe dönüştürme olanağına sahiptirler. Bölümden mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak medya yapım ve yönetim alanında uzmanlaşmaktadırlar. Bölüm bugüne kadar Türkiye’de ve yurtdışında medya ve sinema sektörlerinde çalışan toplam 494 mezun vermiştir. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri geliştirdikleri projeler ile Genç İletişimciler, TRT Geleceğin İletişimcileri, RATEM gibi başlıca yarışmalarda pek çok ödül ve başarı da elde etmişlerdir.

Bölümün Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dalı çatısı altında yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğretim elemanları kamu kurum ve kuruluşlarıyla ulusal bilimsel araştırma projeleri geliştirmiş, Erasmus ve Erasmus+ kapsamında çeşitli uluslararası bilimsel projelere katılmıştır. Kurulduğu yıldan bu yana Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile de kurumsal iş birliğini sürdürmektedir.

Programın öğretim amaçları şunlardır:
Radyo, televizyon ve sinema alanında ulusal ve uluslararası saygın kurumların aradığı bilgi ve becerilere sahip;
İletişim ve medya alanının sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik ve politik boyutlarının farkında;
Bireysel, toplumsal sorumluluklarının ve meslek etik kurallarının bilincinde;
Radyo, televizyon, sinema içerik tasarımı, üretimi ve yönetimi konusunda yetkin mezunlar yetiştirmektir.

 

İletişim Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin tabi olduğu müfredata aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

RTS MÜFREDAT (1.SINIF)

RTS MÜFREDAT (2.SINIF)

RTS MÜFREDAT(3.SINIF)

RTS MÜFREDAT(4. SINIF)

RTS BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ

Eklenme tarihi :11.01.2023 17:21:09
Son güncelleme : 24.01.2024 16:35:25