GEGAME Projesi

Resim15.png

 Schools to Promote Gender Equality

2020-1-HU01-KA201-078801

 

Kadın-erkek eşitliği ve ayrımcılık yapmama Avrupa Birliği'nin temel değerleridir ve Avrupa Birliği Antlaşmalarında, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında ve ikincil mevzuatta sağlam bir şekilde yer almaktadır. Buna rağmen, toplumsal cinsiyet eşitsizliği çoğu Avrupa ülkesinde hükümet temsili, kurumsal karar alma, ücretlendirme, ev içi iş bölümü ve çocuk bakımı ve toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel ayrımcılık düzeyinde devam etmektedir.

şiddet ve istismar. 

Çevrimiçi cinsel taciz ve istismar, dijital alanların temel iletişim, kimlik oluşumu, kendini ifade etme ve cinsel etkileşim alanları olduğu gençler için özellikle acil bir konudur. Dolayısıyla cinsiyete dayalı ve cinsel istismar, taciz ve zorbalık, gençlerin dijital haklarına ve daha genel anlamda (dijital) demokrasiye yönelik önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda iki adet fikri çıktı oluşturulmuştur:

Hand book: https://www.gegame.eu/handbook/

Ve Eğitici oyun: https://www.gegame.eu/videogame/

 

Eklenme tarihi :10.03.2023 16:03:43
Son güncelleme : 5.04.2023 16:14:25