Genel Bilgiler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1998 tarih ve 98/11614 sayılı kararı ile kuruldu. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle eğitime başlayan İletişim Fakültesinin kurucu dekanlığını Prof. Dr. Hikmet Seçim yapmıştır. Daha sonra dekanlık görevini sırasıyla Prof. Dr. Ümit Atabek, Prof. Dr. Hürriyet Konyar, Prof. Dr. Bilal Arık, Prof. Dr. Ahmet Ayhan ve Prof. Dr. Mustafa Şeker yapmışlardır. Fakülte dekanlığını  Prof. Dr. Ayşe Gülbin ARICI uhdesinde yürütmektedir. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2022 yılı itibariyle 12 profesör, 13 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi ve 21 idari personel görev yapmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden sonra sırasıyla Radyo, Televizyon ve Sinema (2007), Gazetecilik (2008) ve Reklamcılık (2019) bölümleri eğitim-öğretime başlamışlardır. Bu bölümlerde halen toplam 1903 öğrenci lisans eğitimi almaktadır. İletişim Fakültesinde, yüksek lisans eğitimine Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında 2000 yılında başlanmış olup İletişim alanında doktora programı ise yine Enstitü bünyesinde 2009 yılında açılmıştır. Fakültede halen dört yüksek lisans ve dört doktora programı yürütülmektedir.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, kuruluşundan bu yana kuramsal ve uygulamalı eğitimi dengeli bir şekilde sürdürmeyi amaçlamıştır. İlk uygulama birimleri olarak Üniversite FM radyosu ve İletişim Gazetesi 2000 yılında yayına başlamışlardır. Daha sonra sırasıyla AKİL Haber Ajansı, AKÜN TV, Atölye Halkla İlişkiler ve AİFA Film Atölyesi uygulama birimleri hizmete girmiştir. 2005 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKİAUM) bünyesinde faaliyet gösteren bu uygulama birimlerinde öğrenciler uygulama projelerini gerçekleştirmektedir. İlk ödüllerini 2008 yılında Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler yarışmasında alan öğrencilerimiz çalışmalarıyla saygın ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almaya devam etmektedirler.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, kuruluşundan bu yana iletişim ve medya alanında kuramsal bilginin üretimi ve yayımına da katkı vermektedir. 2003 yılından yayımlanmaya başlanan ve ULAKBİM’de taranan hakemli akademik dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisinin son olarak 37. sayısı yayımlanmıştır. 2008 yılında düzenlediği “Issues in Mass Communication A Non-Western Perspective” başlıklı ilk uluslararası bilimsel etkinlikten sonra Fakülte birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bu kapsamda, Fakülte tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumunun (IMS) son olarak dördüncüsü 2022 yılında yapılmıştır.

Öğrencilerimize yönelik nitelikli eğitim programlarının yanında fakültemiz, kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile sektör ve üniversite ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda tüm paydaşlar ile çok yönlü işbirlikleri geliştirerek çeşitli projeler üretiyor ve bu projeleri toplumsal faydaya dönüştürüyoruz. Fakülte eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayan Danışma kurullarımızın destekleriyle eğitim-öğretim programlarımızı sürekli güncellemekteyiz. Fakültemiz, geliştirdiğimiz nitelikli eğitim programlarımız, alanında uzman öğretim kadromuz ve çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla ülkemizin en çok tercih edilen iletişim fakültelerinden biri haline gelmiştir.

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, yaratıcılık ve insan iletişiminin entelektüel sürecin birbirinden ayrılamaz parçaları olduğu yönündeki genel kanaati benimsemektedir. Yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin yanı sıra gelişen teknolojik araçlardan yararlanarak iletişimin her alanında hem sektöre hem de topluma hizmet etmek adına öğrenimi, araştırmayı, bilimi ve yaratıcı etkinlikleri üst noktaya taşımayı görev edinmiştir.

Fakültemizin temel eğitim misyonunun merkezinde, öğrencilerimizin seçtikleri iletişim programlarında başarıya ulaşmaları için ihtiyaç duyacakları teorik ve uygulamalı bilgiyi iletişim bilimlerinin interdisipliner doğasını da göz önünde bulundurarak farklı disiplinleri iletişim disipliniyle bütünleştirerek sunmak yer almaktadır. Bunun yanı sıra, alanında uzman akademik kadromuz ile yerel ve ulusal düzeyde alanında uzman paydaşlarımızın iş birliğiyle toplumsal ilerlemeye, kültürel gelişime ve bölge insanımızın refahına önemli katkılar sunarken, öğrencilerimizi küresel toplumun kıymetli bir parçası olmaları noktasında desteklemeyi amaç ediniyoruz. Tüm bu amaçlar çerçevesinde, toplumsal duyarlılığa sahip, farklılıklara ve insanlığa saygı duyan, yeterli entelektüel birikim elde etmiş, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, eleştirel düşünebilen, yenilikçiliği hayatının her alanına uygulayabilen, alanıyla ilgili uzmanlık ve teknik bilgilere sahip iletişim profesyonellerini ve akademisyenlerini yetiştirmeyi en temel önceliğimiz olarak görüyoruz.

 

Vizyon

İletişim, medya ve teknolojide gerçekleşen sürekli değişimlere hızlı yanıt veren, kapsamlı, eleştirel ve yaratıcı düşünen iletişim nesillerine ilham kaynağı olan, çevresindeki kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamı aydınlatan, farklı disiplinlerle iletişim disiplinini zenginleştirecek uluslararası düzeyde nitelikli akademik çalışmalara imza atan, iletişim alanında sektörün öncü uzmanlarını ve akademinin önde gelen bilim insanlarını sektördeki ve akademideki tüm güncel çalışmaları takip ederek kaliteli bir eğitim ve öğretim müfredatıyla yetiştiren akademik bir paylaşım alanı olarak Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, iletişim alanında lider bir iletişim fakültesi olma vizyonunu taşımaktadır.

 

Temel Değerlerimiz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak misyonumuz ve vizyonumuza dayanak oluşturan ve İletişim Fakültesi olarak çalışmalarımıza ilham olan temel değerlerimiz şunlardır:

İşbirliği: İletişim sektöründeki ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla öğrencilerimizi bir araya getirecek işbirlikleri kurarak sosyal ve kültürel değişimin bir parçası olmalarını hedefliyoruz.

Yaratıcılık: Öğrencilerimize eleştirel düşünmenin yanı sıra yaratıcı düşünmenin yollarını kuramsal derslerimize koşut olarak sunduğumuz uygulamalı derslerimizle paylaşarak yaratıcılığın sınırlarını zorlamayı amaçlıyoruz.

Merak: Öğrencilerimizin soru sorarak bilgiye ulaşmalarını mümkün kılacak tartışma ortamları sağlayarak sorunların çözüm ortağı olmalarına destek oluyoruz.

 

Eklenme tarihi :19.12.2022 19:08:20
Son güncelleme : 28.03.2024 12:31:07