Genel Bilgiler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1998 tarih ve 98/11614 sayılı kararı ile kuruldu. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle eğitime başlayan İletişim Fakültesinin kurucu dekanlığını Prof. Dr. Hikmet Seçim yapmıştır. Daha sonra dekanlık görevini sırasıyla Prof. Dr. Ümit Atabek, Prof. Dr. Hürriyet Konyar, Prof. Dr. Bilal Arık, Prof. Dr. Ahmet Ayhan ve Prof. Dr. Mustafa Şeker yapmışlardır. Fakülte dekanlığını halen Prof. Dr. Figen Ebren yürütmektedir. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde 2022 yılı itibariyle 10 profesör, 15 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi ve 23 idari personel görev yapmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden sonra sırasıyla Radyo, Televizyon ve Sinema (2007), Gazetecilik (2008) ve Reklamcılık (2019) bölümleri eğitim-öğretime başlamışlardır. Bu bölümlerde halen toplam 1903 öğrenci lisans eğitimi almaktadır. İletişim Fakültesinde, yüksek lisans eğitimine Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında 2000 yılında başlanmış olup İletişim alanında doktora programı ise yine Enstitü bünyesinde 2009 yılında açılmıştır. Fakültede halen dört yüksek lisans ve dört doktora programı yürütülmektedir.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, kuruluşundan bu yana kuramsal ve uygulamalı eğitimi dengeli bir şekilde sürdürmeyi amaçlamıştır. İlk uygulama birimleri olarak Üniversite FM radyosu ve İletişim Gazetesi 2000 yılında yayına başlamışlardır. Daha sonra sırasıyla AKİL Haber Ajansı, AKÜN TV, Atölye Halkla İlişkiler ve AİFA Film Atölyesi uygulama birimleri hizmete girmiştir. 2005 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKİAUM) bünyesinde faaliyet gösteren bu uygulama birimlerinde öğrenciler uygulama projelerini gerçekleştirmektedir. İlk ödüllerini 2008 yılında Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler yarışmasında alan öğrencilerimiz çalışmalarıyla saygın ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almaya devam etmektedirler.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, kuruluşundan bu yana iletişim ve medya alanında kuramsal bilginin üretimi ve yayımına da katkı vermektedir. 2003 yılından yayımlanmaya başlanan ve ULAKBİM’de taranan hakemli akademik dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisinin son olarak 37. sayısı yayımlanmıştır. 2008 yılında düzenlediği “Issues in Mass Communication A Non-Western Perspective” başlıklı ilk uluslararası bilimsel etkinlikten sonra Fakülte birçok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bu kapsamda, Fakülte tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumunun (IMS) son olarak dördüncüsü 2022 yılında yapılmıştır.

Öğrencilerimize yönelik nitelikli eğitim programlarının yanında fakültemiz, kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile sektör ve üniversite ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda tüm paydaşlar ile çok yönlü işbirlikleri geliştirerek çeşitli projeler üretiyor ve bu projeleri toplumsal faydaya dönüştürüyoruz. Fakülte eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayan Danışma kurullarımızın destekleriyle eğitim-öğretim programlarımızı sürekli güncellemekteyiz. Fakültemiz, geliştirdiğimiz nitelikli eğitim programlarımız, alanında uzman öğretim kadromuz ve çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla ülkemizin en çok tercih edilen iletişim fakültelerinden biri haline gelmiştir.

Eklenme tarihi :19.12.2022 19:08:20
Son güncelleme : 19.12.2022 19:08:20