HİT Atölyesi

MİSYON

Atölye bünyemizdeki koordinasyon, grafik tasarım, sponsorluk, sosyal medya ve etkinlik yönetimi ekiplerimizle, lisans eğitimi süresince elde edilen teorik bilgiyi uygulama alanına yansıtabilmeyi hedefleyen öğrenciler için gerekli ortam, donanım ve danışmanlığı sunarak profesyonel hayata hazırlanmalarında destek olmak.

VİZYON

Mesleğinin gerekliliklerinin ve sorumluluklarının farkında, zamanın dinamiklerini öngörebilen, alanındaki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, yaratıcı; mesleğine dair etik değerleri farkında halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmek.

 

HEDEFLER

Teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmeyi amaçlayan projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek

Toplumsal fayda sağlamak odaklı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve gerçekleştirmek

Alanda başarılı çalışmalar yürüten profesyonellerle atölye çalışmaları ve etkinlik planlamak gerçekleştirmek

Özellikle, Antalya’da yer alan, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarla paydaş projeler ve etkinlikler yapmak.

Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında öğrencilerin kendilerini temsil edecek projeler geliştirmeleri için gerekli bilgi ve becerilerini arttırmak.

Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında öğrencilerin kendilerini temsil edecek projelerde ihtiyaç duyduklarında danışmanlık yapmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanının kriz yönetimi, etkinlik yönetimi, sponsorluk, sosyal medya yönetimi, grafik tasarım gibi alanlarında gündelik hayattan örneklerle atölye çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini arttırmak.

 

İLKELER

Yaratıcı: Düşünce, eğitim, hayal gücünü bir arada ve aktif olarak kullanarak yeni fikirler üretirken bunu özgüvenli ve eleştirilere açık paylaşabilmek

Şeffaf: İşleyişin (gerçekleştirilen atölye çalışmaları, projeler, etkinlikler, vb.), yapılan ve yapılmış olan her atölye çalışması, proje, etkinliğin sosyal medya ve atölye arşivinde herkesin görebileceği şekilde açık olması

Demokratik: Görev dağılımı, atölyeye kabul süreci, veya proje geliştirme gibi konularında ortak kararların alınması. 

Dinamik: Güncel gelişmeler, yeni fikirler, yeni projeler, yeni uygulamalar ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için gereken dinamizme sahip olmak.

Üretken: Sadece deneyim kazanmak amacıyla bile farklı alanlarda çalışmalar ve projeler ortaya koymak.

Eşitlikçi: Atölyede gönüllü olarak yer alan her öğrenci diğeri ile aynı söz hakkına sahiptir. Değişen tek şey atölyedeki görev tanımlarıdır.

Saygılı: Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese aynı şekilde saygı gösterilir. Saygı sadece birbirimize değil mesleğimize, etik değerlere, sosyal sorumluluklara, toplumsal faydaya da saygıdır.

HİT Atölyesi Koordinatörü

Öğr. Gör. Banu KARADEMİR ARUN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 

Eklenme tarihi :27.03.2023 14:21:05
Son güncelleme : 13.03.2024 21:52:49