Projelerin İlkeleri

 • Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılamaz
 • İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve Hayvan Hakları Sözleşmelerine bağlı kalınır
 • Bilgi, sevgi ve deneyim paylaşımı esastır
 • Herhangi bir kurum veya bireye maddi yardım veya bağış yapılamaz
 • Hediye kabul edilmez ve verilmez
 • Proje grubu üyeleri eşittir; herhangi bir proje grubu üyesinin ayrıcalığı yoktur
 • Hiçbir birey, hiçbir nedenle küçümsenemez, yargılanamaz
 • Proje çalışmalarında, kişisel görüş ve değerler empoze edilemez
 • Proje çalışmalarında, önyargılı davranılmaz, özel yaşama müdahale edilemez
 • Ceza, hiçbir projede, bir eğitim yöntemi olarak kullanılamaz
 • Proje çalışmalarında, kişisel ve kurumsal bilgiler, başkaları ile paylaşılmaz
 • Proje çalışmaları ve uygulamalarında, tütün ve alkol ürünleri içilemez
 • Proje çalışmalarında, ortamın gerektirdiği kılık-kıyafete özen gösterilir
 • Proje çalışmaları ve uygulamalarında, iletişime özen gösterilmelidir
 • Proje uygulamalarına planlı-programlı ve hazırlıklı gidilmelidir

 

Eklenme tarihi :16.03.2023 10:25:16
Son güncelleme : 23.03.2023 13:52:16