Projelerin Hedefleri

  • Toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırmak
  • Geleceğe, sosyo-kültürel anlamda yatırım yapmanın gereğini/önemini benimsetmek
  • Öğrendiklerini yaparak, yaşayarak ve yaşatarak pekiştirmelerini ve geliştirmelerini sağlamak
  • Temel yönetim teknik ve becerilerini geliştirmek
  • Bir grup/takım içinde, verimli çalışma becerilerini geliştirmek
  • Vatandaş temel hak ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirmek
  • İş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmek
  • Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek
  • Toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemek.

 

Eklenme tarihi :16.03.2023 10:22:11
Son güncelleme : 23.03.2023 13:48:37