Yeni Medya Üzerine

Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
1227Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin ko­ordinatörlüğünde hazırlanan “Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar” adlı kitap yayımlandı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri­nin çevirdiği makalelerin yer aldığı kitapta yeni medya farklı perspektiflerden analiz ediliyor. Jessie Daniels, Ahmet El Gody, Matthew Lombard, Manuel Castells, Jennifer Synder Duch, Fernando Bermejo, Donald K. Wright, Michelle D. Hinson ve Mia Moody’nin çalışmalarının yer aldığı kitapta farklı görüşlerin yeni medya platformlarında temsil edilme biçimi, yeni medya platformlarının gelişimine paralel olarak iletişim eğitiminde, reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarında meydana gelen dönüşümler inceleniyor.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs

Tel:
Tel: