İletişim Fakültesi


Yazı Teslim Kuralları

YAZIM KURALLARI

Yazar(lar), isim, akademik unvanlarını ve görev yerlerini, açık posta adreslerini, telefon numaralarını elektronik posta adreslerini ayrı bir kapak sayfasında yazmalıdırlar.

Çalışmalarda İngilizce ve Türkçe öz (abstract) ile yazıya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 kelime olmalıdır.

Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta belirtilmelidir.

Dipnotlar 10 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.

Çalışmanın ana ve alt başlıkları (Giriş ve Sonuç başlıkları dahil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, bold, ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş ve sonuç bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır.

Çalışmalar, Times New Roman karakteriyle 12 puntoda ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazılar yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemci programı ile yazılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır.

Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk sonra 6 nk olmalıdır.

Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.

Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar 10 punto ile altta, tablo başlıkları ise 10 punto ile üstte ortalı ve bold olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır.

Özetler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir. Başlıkta ise “Öz” olarak belirtilmelidir.

Aynı çalışma ile farklı dergilere başvurulmamalıdır.

Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir

Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.

 

KAYNAK GÖSTERME

Dergiye gönderilen tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA 6 sistemine uygun olarak düzenlenmelidir. APA 6 formatına https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf  linkinden ulaşabilirsiniz.

 


Son Güncelleme : 24 Ağustos Çarşamba 2016
99