İletişim Fakültesi


Vizyon ve Misyonumuz

449Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak biz, geliştirdiğimiz nitelikli eğitim programlarımız, alanında uzman öğretim kadromuz ve eğitim amaçlarına ve çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla ülkemizin en başarılı ve en çok tercih edilen iletişim fakültelerinden biri olmakta kararlıyız. Bu vizyona ulaşmak için toplumsal duyarlılığa sahip, yeterli entelektüel birikim elde etmiş, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, alanıyla ilgili uzmanlık ve teknik bilgilere sahip iletişim profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Biz, iletişim alanının disiplinler arası bir alan olduğu gerçeğinin farkındayız, bu farkındalıkla tüm öğrencilerimizi akademik açıdan geniş bir yelpazede yetiştirmek için temel ders programlarımızı farklı disiplinlerden derslerle bütünleştiriyor, yeni teknolojinin tüm ensturmanlarını eğitim programımıza hızla adapte ediyoruz.

Zengin ve farklı disiplinlerden beslenen programımızla öğrencilerimize sağlam bir kuramsal temel vermenin yanı sıra, onları üretime teşvik ediyor, ürettikleri projelerle öğrendiklerini uygulamaya koyma şansını da veriyoruz. Bu yolla öğrencilerimize iletişim alanı ile ilgili her konuyu bizzat uygulayarak öğrenme olanağı sunuyoruz. Yaratıcı düşünmeyi ve üretmeyi temel alan iletişim eğitimimiz bu uygulamalarla daha da zenginleşiyor. Bu zenginliğe katkıda bulunacak “uygulama birimleri” 2011 yılında dekanlığımız bünyesinde üretimin esas alındığı bir anlayışla kuruldu. AKİL Haber Ajansı, AIFA, Atölye Halkla İlişkiler ve UNI FM Radyo atölyeleri, öğrencilerimiz için uygulamaları daha geniş bir yelpazede üretebilecekleri, workshoplar, eğitim seminerleri, çalıştaylar ile iletişim alanındaki yeni uygulamalar ve uygulayıcılarla tanışabilecekleri alanlar olarak onlar için oluşturuldu.


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
108