İletişim Fakültesi


The Method of Tutoring as Innovative Way of Working with Young People at Risk of Social Exclusion AB Projesi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin AB KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi olarak “The Method of Tutoring as Innovative Way of Working with Young People at Risk of Social Exclusion” adlı proje başvurusu kabul edildi. Polonya, İspanya ve Türkiye ortaklığında 2 yıllık süreç içerisinde dezavantajlı öğrenciler için yeni öğrenme metotları geliştirilecektir. Proje kapsamında öncelikle her ülke dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin 150 eğitmenine anket yapacaktır. Anketten çıkan sonuçlara göre yeni öğrenme metotları geliştirilecektir. Eylül ayında Akdeniz Üniversitesi’nde Polonya ve İspanya’dan gelen eğitmenlerle beraber 1 hafta boyunca eğitmenlerin eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin ortağı olduğu “Sosyal Dışlanma Riski Bulunan Gençler ile Çalışmanın Yenilikçi bir Yolu Olarak Tutoring” adlı Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi’nin yaygınlaştırma etkinlikleri kapsamında İnönü Ortaokulu kampüsü ziyaret etti.

Polonya, İspanya ve Türkiye ortaklığında yürütülen “The Method of Tutoring as Innovative Way of Working with Young People at Risk of Social Exclusion (Sosyal Dışlanma Riski Bulunan Gençler ile Çalışmanın Yenilikçi bir Yolu Olarak Tutoring)” adlı Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Zeytinköy’deki İnönü Ortaokulu’ndan öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yaygınlaştırma etkinliği gerçekleştirildi. 2015 yılında kabul edilen Avrupa Birliği projesinin yaygınlaştırma etkinliğinde, proje çıktılarından biri olan Eğitim Modülü’ndeki kişilerarası iletişim pratikleri öğrencilere tanıtıldı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Arş. Gör. Hediye Aydoğan ve Arş. Gör. Selda Saral Güneş’in tanıtımını ve uygulamasını üstlendiği etkinliğin ardından öğrenciler İletişim Fakültesi uygulama birimlerini ziyaret etti. Gazete hazırlama süreçleri, reklam ve halkla ilişkiler uygulamaları, televizyon programı süreci, film yapım ve yönetim süreçleri ve radyo yayını ile ilgili bilgiler uygulama birimleri tarafından öğrenciler ile paylaşıldıktan sonra, öğrencileri sosyal yaşama katılım ve öğrenimlerine devam konusunda motivasyon etmek amacıyla Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne gezi düzenlendi. Fakültelerdeki eğitimlerin ve meslek tanıtımlarının ardından yaygınlaştırma etkinliği sona erdi.

Polonya, İspanya ve Türkiye ortaklığında yürütülmekte olan  “The Method of Tutoring as Innovative Way of Working with Young People at Risk of Social Exclusion (Sosyal Dışlanma Riski Bulunan Gençler ile Çalışmanın Yenilikçi bir Yolu Olarak Tutoring)” adlı Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Arş. Gör. Hediye Aydoğan ve Arş. Gör. Selda Saral Güneş, Polonya’nın Varşova kentinde yapılan proje toplantılarına katıldı.

Proje ortağı olarak Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen proje faaliyetleri Arş. Gör. Hediye Aydoğan’ın yaptığı sunumlar aracılığıyla ortaklarla paylaşıldı. Yrd. Doç. Dr. Zuhal Gök Demir’in proje kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği anket araştırmasının bulgularının yanı sıra, proje yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Ayhan’ın koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılan yaygınlaştırma etkinlikleri ve etkileri Polonya Parlamentosu’nda Arş. Gör. Hediye Aydoğan’ın sunumu aracılığıyla Polonya’daki ortaklara, katılımcılara ve basına aktarıldı. Aydoğan, sunumunda anket bulgularına yer verdikten sonra, gençlerin kişilerarası iletişim, seçim özgürlüğü ve grup rollerine yönelik sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Hilal Aydoğan Sönmez ile birlikte hazırladıkları eğitim modüllerine değinerek bu modülleri Antalya İnönü Ortaokulu öğrencileri ile uygulamaya dönüştürdüklerini ve verimli sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Polonya Parlamentosu’ndaki yaygınlaştırma toplantısı Polonyalı ve İspanyalı ortakların sunumlarının ardından sona erdi.

Kurum İçi Sunum

Parlamento Sunumu 1

Parlamento Sunumu-2

 

 


Son Güncelleme : 14 Mart Salı 2017
100