İletişim Fakültesi


Sınav Notlarına İtiraz Başvurusu Hk.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı vize sınavları notlarına itirazda bulunacak öğrenciler için link adresi aşağıda belirtilmiştir.

http://notitiraz.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx

0