İletişim Fakültesi


NOT İTİRAZ LİNKİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir.

http://notitiraz.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx

0