İletişim Fakültesi


Mazeret Sınavı Başvuruları Hk.

Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav Ve Başarı Değerlendirme Yönergesi”nin 14 üncü Maddesi hükümleri gereğince; Öğrenciler 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınavı başvurularını “http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx adresinden yapabileceklerdir. Başvuru girişi Öğrenci numarası ve OBS şifresi ile yapılacaktır. Başvuru sonuçları ilgili Birim Kurul Kararı çıktıktan sonra öğrencilere bilgilendirme e-postası ile gönderilecektir.

http://oidb.akdeniz.edu.tr/mazeret-sinavi-basvurularina-iliskin-duyuru/

0