İletişim Fakültesi


Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri

Küreselleşme ve Ulusötesi Kariyer İçin Mesleki Eğitim Olanakları Projesi

Küreselleşme ve ulusötesi kariyer için mesleki eğitim olanakları konulu bu proje, Almanya, İrlanda, İtalya, Romanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere ortaklığında yürütüldü. Proje kapsamında evlenerek Antalya’ya yerleşen eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupalı kadınlarla anket çalışması yürütüldü ve kadınların kültürel, ekonomik, siyasi, kurumsal mecralarda aile, eş ve çocukları ile birlikte olanakları ve sınırlılıkları gibi, eğitim ve mesleki koşulları, dil sorunları, iş ve gelecek perspektifleri araştırıldı. Proje sonunda Antalya’da yaşayan göçmen kadınlar üzerine “Ulusötesi Aşklar Ulusötesi Hayatlar” adlı bir belgesel film çekildi.


Son Güncelleme : 23 Ağustos Salı 2016
100