Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri

Küreselleşme ve Ulusötesi Kariyer İçin Mesleki Eğitim Olanakları Projesi

Küreselleşme ve ulusötesi kariyer için mesleki eğitim olanakları konulu bu proje, Almanya, İrlanda, İtalya, Romanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere ortaklığında yürütüldü. Proje kapsamında evlenerek Antalya’ya yerleşen eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupalı kadınlarla anket çalışması yürütüldü ve kadınların kültürel, ekonomik, siyasi, kurumsal mecralarda aile, eş ve çocukları ile birlikte olanakları ve sınırlılıkları gibi, eğitim ve mesleki koşulları, dil sorunları, iş ve gelecek perspektifleri araştırıldı. Proje sonunda Antalya’da yaşayan göçmen kadınlar üzerine “Ulusötesi Aşklar Ulusötesi Hayatlar” adlı bir belgesel film çekildi.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs

Tel:
Tel: