İletişim Fakültesi


KÜNYE

Sahibi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Mustafa ŞEKER

 

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami MENCET

 

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Mustafa AKBAYIR
Arş. Gör. Hediye AYDOĞAN
Arş. Gör. Ayşe HİMMETOĞLU
Arş. Gör. Mehmet Sebih ORUÇ
Arş. Gör. Selda SARAL GÜNEŞ

 

Yabancı Dil Editörleri:
Arş. Gör. Hediye AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet Sebih ORUÇ

 

Kapak ve Sayfa Tasarımı, Kitabın Hazırlanması
Serkan Kırbacı

 

Web ve Teknik Destek Sorumlusu
Suat KARADIR

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BÜYÜKASLAN, Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KASIM, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Ayşad GÜDEKLİ, Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami MENCET

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Douglas KELLNER, University of California, Los Angeles (UCLA)
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Guido FRANZINETTI, University of Eastern Piedmont
Prof. Dr. Lev MANOVICH, City University of New York
Prof. Dr. Metin KASIM, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sherry L. RODGERS, University of Missouri
Prof. Dr. Suat GEZGİN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit ATABEK, Yaşar Üniversitesi
Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN, Medipol Üniversitesi

 


Yazışma Adresi:

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı

Kampüs Pınarbaşı Mah. 07058 Konyaaltı/Antalya

Telefon: 0242 227 59 87 / 0242 310 15 30 Faks:0242.3101531

e-posta: iletisimdergi@akdeniz.edu.tr


Son Güncelleme : 24 Ağustos Çarşamba 2016
100