İletişim Fakültesi


KÜNYE

Sahibi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet AYHAN


Editör

Yrd.Doç.Dr. Sibel KARADUMAN


Editör Yardımcıları:

Arş.Gör. Selda SARAL GÜNEŞ

Arş.Gör. Işıl DEMİR

Uzman Banu K. ARUN


Yayın ve Koordinasyon Sorumlusu

Öğr.Gör. Macit GÜREL


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Başak Solmaz, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Dağtaş, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Alver, Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hürriyet Konyar, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Yüksel, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mete Çamdereli, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Şeker, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nurdan Akıner, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen Özgen, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul Üniversitesi


Yazışma Adresi:

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı

Kampüs 07058 Antalya

Telefon: 0242.227 59 87 / 0242.310 15 30 Faks:0242.3101531

e-posta: iletisimdergisi@gmail.com

98