İletişim Fakültesi


Kaynaklar Listesi

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.
Kitap
Koloğlu, Orhan (1992). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın. İstanbul: İletişim.
Çeviri kitap
Fiske, John (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Ark.
Derleme kitap
Bora, Aksu ve Günal, Asena (der.) (2002). 90’larda Türkiye’de Feminizm. İstanbul: İletişim.
Derleme kitapta makale
Hall, Stuart (1997). “The Work of Representation.” Representation: Cultural Represantations and Signifying Practies. Stuart Hall (der.) içinde. London: Sage Publications.
Derleme kitapta, çeviri makale
Paz, Octavio (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor.” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor. Nathan Gardels (der.) içinde. Çev., B. Çorakçı Dışbudak. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür. 137-144.
İki yazarlı kitap
Toksöz, Gülay ve Erdoğdu, Seyhan (1998). Sendikacı Kadın Kimliği. Ankara: İmge.
Dergide makale
Asiliskender, Burak (2004). “Kimlik, Mekan ve Yer Deneyimi.” Kültür ve İletişim. 2(7): 73-94.
Yayınlanmamış tez
Dursun, Çiler (2002). İdeoloji ve Özne: Türk-İslam Sentezi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü. SBE.
Gazete yazısı
“TCK yoksa müzakere başlamaz.” (2004). Hürriyet. 21.09.2004.
İnternette yazarı belli olmayan yazı
“Yellow Journalism.” (2004). http://www.pbs.org/crucible/journalism.html. 10.06.2004.
İnternette yazı
Atabek, Ümit (2003). “WITFOR ve Dünya İletişim Teknolojileri Forumu.” www.umitatabek.net/witfor.html. 20.04.2003.


Son Güncelleme : 24 Ağustos Çarşamba 2016
100