İletişim Fakültesi


Hakkımızda

TARİHÇE
Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKİAUM), Akdeniz Üniversitesi  Senatosu’nun kararıyla kurulmuş ve kuruluş yönetmeliği 05.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 2005-2006 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Merkez, Gazete (Akdeniz İletişim ve Akdeniz İletişim Online) ve Radyo (Üniversite FM) yayınlarının yürütülmesinin yanısıra sektöre yönelik iletişim eğitimi, video (tanıtım ve belgesel) yapımları, basılı malzeme (broşür, katalog v.b.) tasarımı, web tasarımı, kamuoyu ve pazar araştırmaları gibi etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
VİZYON
İletişim araştırma ve uygulamasının bir bütün oluşturduğu gerçeğinden hareketle üst düzey akademik nitelikte iletişim araştırma ve uygulamalarını tasarlamak, gerçekleştirmek ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, uluslar arası akademik işbirliğini geliştirerek saygın bir iletişim araştırma uygulama merkezi haline gelmek.
MİSYON
İletişim alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma ve uygulama etkinlikleri gerçekleştirmek, bu araştırmaların sonuçlarını akademik yayın haline getirmek, üniversite kent iletişimini sağlamak amacıyla Üniversite FM  Radyo, Akdeniz İletişim Akademik Dergi ve Akdeniz İletişim Gazete yayınlarını gerçekleştirmek.
AMAÇ
İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İletişim Fakültemizin iletişim, eğitim ile ilgili faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak çalışan bir birimdir. Ayrıca İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yürütülen Üniversite FM radyo yayınları ile öğrenci uygulama gazetesi olan Akdeniz İletişim’in yayımını da gerçekleştirmektedir. Merkez bunlara ek olarak çeşitli kamuoyu araştırmaları, video, belgesel yapımları ile iletişim alan araştırmaları ve izleyici araştırmaları yapmaktadır.


Son Güncelleme : 24 Ağustos Çarşamba 2016
100