İletişim Fakültesi


Gazetecilik Bölümü

2008-2009 eğitim-öğretim yılında 33 öğrenci ile lisans eğitiminine başlayan bölümüzün öncelikli amacı geleceğin medyasını şekillendirebilecek niteliğe sahip gazeteciler yetiştirmek için kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu bağlamda Gazetecilik Bölümü’nde öğrencilerimiz haber öğelerinin toplanmasıyla haber yazımına yönelik kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra gazete/dergi mizanpajı ve basımı üzerine de uzmanlaşmayı içeren çağdaş basın uygulamalarıyla bütünleşecek şekilde yeni iletişim teknolojileri, bilgi teknolojilerinin kullanımı gibi farklı dersler de alıyor. Öğrenciler kuramsal temel kazanmanın yanı sıra üretmiş oldukları projelerle de öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor.
Öğrencilerimiz haber ajanslarında, ulusal/yerel gazeteler ve dergilerde kamu/özel radyo ve televizyon kuruluşlarında, muhabirlik, editörlük, haber fotoğrafçılığı, TV haber programcılığı gibi çok farklı iş olanaklarına sahip olarak bölümümüzden mezun oluyor.

Akademik Personel

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında İletişim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tabi olduğu müfredata aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

2016-2017 GZT MÜFREDAT (3.4. SINIF)

2018 GZT MÜFREDAT (2.SINIF)

2019 GZT MÜFREDAT (1.SINIF)


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
101