İletişim Fakültesi


Faaliyetler

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI ve UYGULAMALARI
YAYINLAR
– AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Yılda iki kez yayımlanan altı aylık süreli dergidir.
– AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETESİ
Öğrencilerin derslerde gördükleri teorik bilgileri pratiğe dökmeleri amaçlanmıştır. Üç ayda bir yayımlanır.
– AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ve UYGULAMA RADYOSU ÜNİVERSİTE FM(91.3)
– 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK YAYIN FAALİYETİ
BİLİMSEL TOPLANTI ve KONFERANSLAR
– 2009-2010 Yılı Bilimsel Toplantılar
“Türkiye’de 80 Sonrası Medya Endüstrisindeki Yeni Yapılanmalar”
“Araştırma Yöntemleri, Politikalar, Yapısal Sorunlar”
ETKİNLİKLER
– BELGESEL YAPIMLARI
– KAMUOYU ARAŞTIRMALARI
– PAZAR ARAŞTIRMALARI
– İLETİŞİM EĞİTİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER
“Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi”, 1-5 Kasım 2010.
“Kısa Film Atöyesi”,

DUYURULAR
BASINDA AKİAUM
İLETİŞİM
Telefon: 0 242 310 20 96
E-posta: hurriyetkonyar@akdeniz.edu.tr


Son Güncelleme : 24 Ağustos Çarşamba 2016
100