İletişim Fakültesi


EK SINAVLAR (2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin)

** 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanması için hazırlanan Esaslar ve İki Ek Sınavın Uygulanmasına İlişkin Takvim aşağıda yer almaktadır. Söz konusu sınavlara başvurular ve sınavlar online yapılacak olup; başvuru linki daha sonra açılacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
Azami Öğrenim Süresi Dolan Ön Lisans ve Lisans Diploma Programları İçin
İki Ek Sınavlarına ilişkin Akademik Takvim
Bahar Yarıyılı
Birinci Ek Sınav için Başvuru Tarihleri02-05 Ağustos 2021
Birinci Ek Sınav Tarihleri09-13 Ağustos 2021
Birinci Ek Sınav Sonuçlarının OBS’ye Girilmesinin Son Günü18 Ağustos 2021
İkinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri23-26 Ağustos 2021
İkinci Ek Sınav Tarihleri31 Ağustos-03 Eylül 2021
İkinci Ek Sınav Sonuçlarının OBS’ye Girilmesinin Son Günü08 Eylül 2021
0