İletişim Fakültesi


BYEGM Projeleri

Medyada Kadının Temsili Projesi
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 2013 yılında “Medya ve Kadın” konulu proje çalışmalarını gerçekleştirdik. Projede hem medyada kadının yer alış biçimini hem de medya sektöründe çalışan kadın meslek profesyonellerinin sektördeki durumunu araştırdık. Araştırma sonunda gazete, televizyon ve internette kadın temsili, medyada çalışan kadın profesyonellerle ilgili anket ve derinlemesine mülakat olmak üzere toplam beş kitap BYEGM yayını olarak basıldı.


Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
108