İletişim Fakültesi


Akademik Dergi

HAKKIMIZDA

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIADTürk Eğitim İndeksiERIH PLUS ve MIAR veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimizde araştırma ve derleme makalelerine, kitap eleştirilerine, akademik yorum ve değerlendirmelere, çeviri ve benzeri yazılara yer verilmektedir. Yayımlanan bu çalışmalara telif ücreti ödenmez ve eser sahibi olarak yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla çalışmalarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.

EDİTÖR DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çalışmalar dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Çalışmalar akademik bir dil kullanılarak yazılmalıdır.

Yazıların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

Çalışmalar intihal içermemeli, turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun %20 ve altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranın üzerinde üstünde benzerlik oranı olan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

Çalışma amaç, konu ve içerik yönünden tutarlılık göstermelidir.

Makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, giriş, literatür, yöntem, sonuç ve kaynakça bölümleri yer almalıdır.

Çalışmalar 8500 kelimenin üzerinde olmamalıdır.

Bu kurallara uymayan çalışmalar editör kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilecektir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Editoryal değerlendirmeden geçen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlar. Hakem atamalarında, makale konusunun hakemin uzmanlık alanı ile uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Çalışmalar kör hakemlik sistemine göre iki hakeme gönderilir. Her iki hakem raporunun olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, olumsuz olması durumunda ise çalışma reddedilir. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi durumunda ise üçüncü bir hakeme başvurulur. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışma kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaya ilişkin yazar(lar)dan değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir.

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.


36. Sayı İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler,
İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 36. Sayısı (Aralık 2021) için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi Dergipark Sistemi (http://dergipark.gov.tr/akil) adresinden  ……../……./ 2021 Çarşamba (00:01′ den)-……./……../ 2021  Pazartesi (Saat 23:59′ a kadar) tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Not:Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklenmesi hiç bir surette mümkün olmayacaktır.Son Güncelleme : 17 Ağustos Çarşamba 2016
108