İletişim Fakültesi


2020-2021 GÜZ YARIYILI NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YATAY GEÇİŞ NOT ORTALAMASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

2020-2021 RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

2020-2021GAZETECİLİK NOT ORTALAMASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

2020-2021-REKLAMCILIK-NOT ORTALAMASI YATAY-GEÇİŞ-SONUÇLARI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI GANO’ya GÖRE YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANANLARIN KAYITLARI

 Değerlendirme Puanları; Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”sinin 6 ncı Maddesinin 12. fıkrasındaki formüllere göre hesaplanmıştır.

 
Kayıt Tarihi:28 Eylül-2 Ekim 2020
Yedek Adayların Kayıt Tarihleri: 05-09 Ekim 2020
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 – Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (Zorunludur)
2 – Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi(Zorunludur)
3 – II. Öğretimden Örgün öğretime geçmek isteyen öğrenciler için % 10’a girdiklerine dair resmi belge(ONAYLI) (Zorunludur)
4 – Not Durum Çizelgesi (Transkript) (ONAYLI) (Zorunludur)
5 – Yatay Geçişe engel bir durum olmadığına ilişkin öğrenim gördüğü Yükseköğretim kurumdan alacağı onaylı belge (Zorunludur)
6 –Disiplin cezası almadığını gösterir belge (ONAYLI)  (Zorunludur)Transkriptte veya öğrenci belgesinde yazıyorsa ekstra belgeye gerek yoktur.
7- 1 adet vesikalık fotoğraf (Zorunludur)
8-Yatay Geçiş Kayıt Formu (zorunludur) Web sayfamızdan yatay geçiş kayıt işlemleri duyurudundan çıktısını alabilirsiniz

 

0