İletişim Fakültesi


1. Uluslarası Medya Çalışmaları Sempozyomu

Türkiye’de iletişim araştırmaları alanında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. İletişim alanının disiplinlerarası niteliğini ve uluslararasılaşmayı önemseyen akademik yaklaşımımız ile kuramsal çalışmalara ve bilimsel araştırmalara giderek daha fazla katkıda bulunuyor, yerel paydaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik programlar/projeler geliştiriyoruz. 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin kültür odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak alana kuramsal katkılar sağlanmasnıı hedeflediğimiz 1.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nu 20-23 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdik. İlk teması “21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler” olarak belirlenen sempozyuma hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacılar katıldı. Sempozyumda kültür ve iletişim alanı farklı geleneklerden gelen değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelendi.
1075


Son Güncelleme : 18 Ağustos Perşembe 2016
100