Akdeniz Üniversitesi

Öğr.Gör. Dr. Sibel HOŞTUT

zipler DSC 0249Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: shostut@akdeniz.edu.tr

Telefon:  0 242 310 64 89

Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Stratejik Halkla İlişkile

1. Eğitim

Lisans, Salzburg Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü, Avusturya, 1997.

Yüksek Lisans, Salzburg Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Bilimleri, Avusturya,, 1999.

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, Antalya, 2009 - 2013

2. Akademik Görevler

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, 2002-2007 (Öğretim Görevlisi).
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2007 (Öğretim Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

Hoştut, Sibel (2011). Reklamcılık Mesleğine Yönelik Etik Algı Ve Tutumlar. Journal of Yaşar University, No: 22, Vol. 6, 3699-3711.

Hoştut, Sibel (2010). Uses and Gratifications of Mobile Phone Use Among Students in Turkey. Global Media Journal: Mediterranean Edition 5(1/2), Spring/Fall 2010, 10-17.

EKİNCİ-KOCKS, Y. ve HOŞTUT, S. (2006). “Kültürlerarası Çatışma ve Çözüm Yolları”, İletişim ve Çatışma Kongresi, Viyana/Avusturya.

Yrd.Doç.Dr. Merih TAŞKAYA

merih

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgiler

Telefon: +90 242 310 16 39

E Posta: merihtaskaya@gmail.com

meriht@akdeniz.edu.tr

Akademik İlgi Alanları

Neo-liberalizm, Medya Politikaları, Reklâm, Tüketim Toplumu, Yeni Medya, İletişimin Sosyoloji, Kamuoyu Yoklama ve Alan Araştırmaları

1. Eğitim

Doktora (2002–2008) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD

Y. Lisans (1997- 2001) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD

Lisans (1991–1995) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü

2. Akademik Görevler

2009 - ……     Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2008 – 2009    Araştırma Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2005 – 2008    Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 – 2005    Öğretim Görevlisi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Tezler

Doktora          Türkiye’de Neo-Liberal Süreçte Örtülü Reklam Deneyimi: Düzenlemeler, Denetim ve Aktörler

Y. Lisans        TV Reklamlarında Cinsel Söylemlerin Ürün ve Marka İmajında Kullanılması Üzerine Betimleyici Bir Araştırma

Lisans             Kadın ve Reklam 

Yayınlar ve Bildiriler

Taşkaya, M., Mavnacıoğlu K. (2012) “Usability of New Media Applications on Local

Governments as a Communication Channel for Measuring Satisfaction: The Case of Antalya Metropolitan Municipality” 10th International Symposium Communication in the Millennium (CIM), May 24-26, 2012, Istanbul, Turkey, 25.05.2012

Medeni, T. Sağsan, M, Medeni T., Taşkaya, M. “Developing An E-Government Education

Programme Curriculum Based on Knowledge Management Paradigms to Support Institutional Transformation”, The International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 2009; 1(2):35–47 

Taşkaya, M.  “Sectoral Distribution of Surreptitious Advertising in the Process of Neo-Liberalism in Turkey” Global Media Journal: Mediterranean Edition 4(1) Spring 2009

Taşkaya, M. “1980lerden 2000lere Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalarında Görülen Nicel Değişim” Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi: Güz, 2009.

Taşkaya, M. “Kitle İletişim Araçlarında Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesi: Ürün ve Marka Fetişizminde Cinsellik Kullanımı” Toplumbilim,  Haziran 2009

Taşkaya, M. “2007 Seçimleri Ardında Kalan Demokrasi ve İfade Özgürlüğü”- Değerlendirme Yazısı: Toplum ve Demokrasi (ISSN: 1307–4687), S: 1, Eylül-Aralık, 2007

Taşkaya, M. “Medya ve Demokrasi – John Keane” - Kitap Eleştirisi:  Toplum ve Demokrasi, S: 1, Eylül-Aralık, 2007

Taşkaya, M. “Sağlık Alanında Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Reklam Söylemi”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 15–17 Nisan, 2009. Lefkoşa, KKTC, 17.04.2009.

Taşkaya, M, Yıldırım, B. “Program-Reklam Ayrımı İlkesinin İhlalinin Yol Açtığı Sorunlara Çözüm Getirme Yeterliliği Bakımından Medya Okuryazarlığı Projesi”, Uluslararası Duygusal Zeka ve Medya Okuryazarlığı Sempozyumu, 9–10 Kasım, 2009, İzmir, Türkiye, 10.11.2008.

Taşkaya, M. (2005) “Sırça Köşkün (!) Tozlu Raflarında Reklamı Denetleyenlerin Parmak İzine Rastlan(a)madı”,Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu, 20-21 Ekim, Ankara, Türkiye, 21.10.2005

Karadoğan, A. (2010) Sanat Sineması: Tartışmalar ve Yaklaşımlar içinde “Avrupa Sanat

Filmi: Federico Fellini’nin “8½” Filmi (Marilyn Fabe) Bölüm çevirisi, s: 193–214, Ankara, De Ki.

Kaya, B. (2003) Bütünleşik Kurumsal İletişim içinde “Reklam” Bölümü, s: 346–350, Ankara:

            Siyasal Kitabevi.

Taşkaya, M., D.M. Sert, B.Tarıman, (2010) “Yüz kalemden Yaz Antalya”, ABB Kültür

            Yayınları, Dijital Düşler, İstanbul.

Diğer Yayınlar

Taşkaya, M. ve Yayın, D. (2010) “Kendimiz Yazdık Rolümüzü” isimli Belgesel, 47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali.

Taşkaya, M. ve Yılmaz, H. (2004) “Mecaz” İsimli Radyo Programı, Akdeniz Üniversitesi Uygulama Radyosu

Ödüller

Taşkaya, M. (2011) “Kadınlar Tiyatroyla Buluşuyor” Projesi Direklerarası Tiyatro Ödülleri, Jüri Özel Ödülü

Taşkaya, M. (2011) “Kadınlar Tiyatroyla Buluşuyor” Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen 2. Üretken Belediye Proje Birincilik ödülü

Projeler

 • Kadınlar Tiyatroyla Buluşuyor Projesi (2010 - …….) (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

Proje Koordinatörü

 • Kadınlar Edebiyatla Buluşuyor Projesi (2010) (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

Proje Koordinatörü

 • Ürün Borsaları Etki Değerlendirme Projesi  (1999–2001)  (Dünya Bankası –Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-OSU) 

Sosyolog, Raportör- Alan Koordinatörü

 • Ilısu Barajı Yeniden Yerleşim Eylem Planı Hazırlama Projesi (1999–2001) (Dünya Bankası- DSİ)

Sosyolog, Raportör- Alan Koordinatörü

 • Sulama Yönetimi ve Yatırımlarında Özelleştirme Projesi  (1999 – 2000) (Dünya Bankası – Dsi )

Proje Asistanı

Sempozyum, Panel ve Kongreler

 • “Sinemada Kadın Emeği” (14.10.2011)

48. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB – Panel Koordinatörü

 •  “Beden Politikalarının Sinemaya Yansıması”  (13.10.2011 )

48. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB – Panel Koordinatörü-Moderatör

 •  “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri” (11.10.2011)

48. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB – Panel Koordinatörü

 • “Belgesel Sinemada Kadın” (10.10.2011)

48. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB – Panel Koordinatörü

 • “Medya ve Şiir” (17.04.2011) Ulusal Şiir Sempozyumu, AKSAV –

Moderatör

 • “Türk Sinemasının Toplumsal Dinamikleri” (14.10.2010)

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB - Panel Koordinatörü

 • “Film Festivalleri ve Markalarla Stratejik İşbirliği” (13.10.2010)     

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB - Panel Koordinatörü

 • “Sinema ve Televizyon İlişkisi” (13.10. 2010)

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB

Panel Koordinatörü

 • “Arşivciler Kara Kutularını Açıyor” (12.10.2010)

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV &    ABB - Panel Koordinatörü - Moderatör

 • “Film Sponsorlukları ve Uygulamalarında Sorunlu Alanlar” (11.10.2010)

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV &     ABB - Panel Koordinatörü

 • “Sinema Filmleri ve Festivallerinin Ülke/Kent İmajına” Etkisi (11.10.2010)

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB - Panel Koordinatörü

 •  “Sinema ve Toplumsal Sorumluluk” (10.10.2010 )

47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında AKSAV & ABB – Panel Koordinatörü

 • “Uluslararası Kafkasya Konferansı” (18–21.10.2003)

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi & Galatasaray Üniversitesi

Seminerler

 • “Bilgi Yönetimi Semineri” : (27-28 Şubat 2010)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koordinatör

 • “Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri 8” (05–08.04.2001)

              Türkiye Bilişim Derneği

 • “VI: Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” (05–07.09.2001)

           Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği & ODTÜ Eğitim Fakültesi

 • “Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi” (15–17.05.2000)

              Türkiye Bilişim Derneği & IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu

Jüri Üyelikleri

 • 4. Rotary Kısa Film Festivali, Ana Jüri (14-17 Şubat 2012)
 • 3. Rotary Kısa Film Festivali, Ana Jüri (18-19 Şubat 2011 )
 •   48. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali, Belgesel Ön Jüri (10-17 Ekim 2011)
 • 4. Kar Film Festivali, Ana Jüri (24-26 Mart 2010)
 • 47. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali kapsamında 2. Halkın Portakalı Film Festivali, Ana Jüri (12.09.2010)
 • 46. Uluslararası Antalya Altınportakal Film Festivali Kapsamında 1. Halkın Portakalı Film Festivali, Ana Jüri (10-17 Ekim 2009)

Arş.Gör. Dr. N. Mert BATU

mertHalkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: mertbatu@akdeniz.edu.tr

Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Marka Yönetimi, Reklam, Halkla İlişkiler.

1. Eğitim

Lisans, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü, 1995.

Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 1999.

Doktora, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2010

2. Akademik Görevler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü, 1996 (Araştırma Görevlisi).

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2000  (Araştırma Görevlisi).

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2002  (Öğretim Görevlisi).

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2005 (Araştırma Görevlisi).

Arş.Gör.Dr.Yeşim ÇELİK

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalızipler DSC 0257

İletişim Bilgileri

E-posta: yesimcelik@akdeniz.edu.tr

Telefon:  0 242 310 19 27

Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Reklam, Küreselleşme,

1. Eğitim

Lisans, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 1999

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2002

Doktora, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2009

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2000 (Araştırma Görevlisi).

DİĞER ETKİNLİKLER

Anses Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 1996-1997 (Staj Programı).

Uluslararası Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği Emniyet Kemeri Konulu Reklam Kampanyası’nda 3.lük Ödülü
TRT Program Bölümü (1997-1998).

Arş. Gör. Aslı İCİL TUNCER

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüaslı son
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: asliicil@gmail.com

Tel: 0 242 310 19 01

Fax:  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, İlişki Yönetimi, Halkla İlişkiler Uygulamaları

1. Eğitim

Lisans, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2005

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2008.

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, (2009-...)

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2005 (Araştırma Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

TUNCER, İCİL, Aslı (2011), Kurumsal İtibarı Güçlü Örgütlerin İnternet Sitelerinin Simetrik Halkla İlişkiler Modeli Çerçevesinde Karşılaştırılması, “Journal of Humanities and Social Sciences”, 8(1), Mayıs.

TUNCER İCİL, Aslı (2011), “Stratejik Halkla İlişkiler: Paydaşlar, Kamular ve Konuların Yönetimi” Halkla İlişkilerden Halkla İlişkilere (içinde) Editör: Ç. Karakaya Şatır, Nobel Yayınevi, Ankara.

ŞATIR, KARAKAYA Ciğdem,  SÜMER  ERENDAG,  Fulya, TUNCER İCİL, Aslı, HOSTUT Sibel,  and ÇABUK, Didem (2011) “An Analysis of Turkish Public Relations Textbooks from 1960 to 2010”, Global MEdia Journal, Mediterranean Edition 6(2) Fall. 

İCİL, Aslı, AKSOY Seyhan (2009), “Akademik Örgütlerde Kurumsal Dizayn Uygulamalarının Algılanışı: Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslar arası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa.

İCİL, Aslı (2009) “An Integrative Approach to University Visual Identity and Reputation (Çev.), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (11).

İCİL, Aslı (2008), “Akademik Örgütlerde Kurumsal İtibar ve İletişim İlişkisi Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı.

ŞATIR, Ç., SÜMER, F., İCİL, A. ve AKSOY, S. (2007). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlköğretim Birinci Sınıf Aşamasındaki Öğrencilerin Sosyal İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Algılamaları “ , 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 22-24 Ekim, İstanbul.

AKSOY, Seyhan ve İCİL, Aslı (2007). “Reklamlar Aracılığıyla Tüketen ve Tüketilen Bir Nesne Olarak Kadın Sunumuna Göstergebilimsel Yaklaşım” Medya Okumaları (içinde) Der:, Ö. Yılmazkol, Nobel Yayın, Ankara.

İCİL, Aslı (2008), “Akademik Örgütlerde Kurumsal İtibar ve İletişim İlişkisi Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (10).

ŞATIR, Ç., SÜMER, F. ve İCİL,A. (2006) “İlköğretim Aşamasındaki Çocukların Oyun İçinde Gelişen Sosyal İletişim Becerilerine Yönelik Ebeveyn Algılamaları”, 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi,  İstanbul Üniversitesi, 06-08 Kasım 2006, İstanbul.

Arş.Gör. Seyhan AKSOY

seyhan

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

E-posta: seyhanyaman@akdeniz.edu.tr

Telefon:0 242 310 64 73

Faks: 0242 310 15 31

1. Eğitim

Lisans, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2004

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2008.

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, 2009-devam ediyor

Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2005 (Araştırma Görevlisi).

Akademik İlgi Alanları

 

Yayınlar ve Bildiriler

Aksoy, S. “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların Türk Basınında Çerçevelenmesi”, Selçuk İletişim Dergisi, 7/3, ( 2012).

Daniels, J., “Paravan İnternet Siteleri: Dijital Çağda Propaganda, Siber Irkçılık ve Bilgi Kuramı” Yeni Medya Üzerine, Çev. Seyhan Aksoy ve Duygu Çeliker, Akdeniz Üniversitesi Iletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Antalya, 2012.

Çeliker, D. ve Aksoy, S., “Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme”, Marmara İletişim Dergisi, 18, 65-81 (2011).

Aksoy, S. “Son Dönem Türk Sinemasında Postmodern Kadın Kimliği”, 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış, Editör: Özgür Yılmazkol, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul, 2011.

AKSOY, S. (2010), “Yoksulluğun Türkiye Yazılı Basınında Sunumu”, Journal of Yaşar University, No: 19, Vo:5.

İCİL, A. ve AKSOY, S. (2009), “Akademik Örgütlerde Kurumsal Dizayn Uygulamalarının Algılanışı: Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Değerlendirme” Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa.

AKSOY, S. (2008), “Türkiye’de Ailenin Televizyon Reklamlarında Sunumu”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 10.

ŞENDUR ATABEK, Gülseren ve AKSOY, Seyhan (2008), “Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 9.

ŞATIR, Ç., SÜMER, F., İCİL, A. ve AKSOY, S. (2007), “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlköğretim Birinci Sınıf Aşamasındaki Öğrencilerin Sosyal İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Algılamaları “ , 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 22-24 Ekim, İstanbul.

AKSOY, Seyhan ve İCİL, Aslı (2007), “Reklamlar Aracılığıyla Tüketen ve Tüketilen Bir Nesne Olarak Kadın Sunumuna Göstergebilimsel Yaklaşım”, Medya Okumaları. Özgür Yılmazkol (der.) içinde. Nobel Yayın: Ankara.

Araş.Gör Seyfi KILIÇ

seyfiGazetecilik Bölümü
Gazetecilik Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: seyfikilic@akdeniz.edu.tr
Telefon: 0242 310 21 09
Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Siyasal İletişim, Yeni İletişim Teknolojileri, İnternet Gazeteciliği

1. Eğitim

Lisans, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 2004

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2009.

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, 2009-devam ediyor

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2006 (Araştırma Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

Kılıç, Seyfi (2011). “Tekel Eylemi Haberlerinde Çerçeveleme: Türk Yazılı Basını Örneği”, İletişim, Sayı. 32, Bahar, s.1-36.

Kılıç, Seyfi (2011). “Değişen Kimliklerin Göçmen Sinemasında Temsili: Fatih Akın Filmleri”, 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış (içinde), Der. Özgür Yılmazkol, Okur Kitaplığı: İstanbul, s.149-172.

Kılıç, Seyfi (2011). “Antalya’daki Yerel Gazetelerin Siyasal Yanlılık Açısından İncelenmesi”, e-GİFDER, Sayı 2, Eylül, s.70-95.

Kılıç, Seyfi (2010). “Websites as a Political Communication Medium: 2007 General Election in Turkey”, 8. International Symposium “Communication in the Millennium”, 23-26 Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,

Kılıç, Seyfi (2010). “İnternet Gazeteciliği”, “Medya ve İnsan Kaynakları” çalışma grupları, Gazeteciler Cemiyeti Ulusal İletişim Kongresi, 15-19 Nisan, Antalya

Kılıç, Seyfi (2009). “Kurumsal Kimlik Unsurları Açısından Kurumsal Web Siteleri Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 15-17 Nisan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC.

Atabek, Ümit ve Kılıç, Seyfi (2007). "Siber Uzayda Siyasal İletişim: 2007 Genel Seçimlerinde Antalya Milletvekili Adaylarının Web Siteleri", 10. Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Kasım, ODTÜ, Ankara.

Diğer Etkinlikler

Kılıç, Seyfi (2008). “Bir Siyasal İletişim Mecrası Olarak Web”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tez Projesi

- Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi “İletişim Gazetesi” Yazı İşleri Sorumlusu: 2009- devam ediyor.

- Akdeniz İletişim Gazetesi İnternet Editörü: 2007- devam ediyor.

- Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Erasmus Öğrenci Değişim Programı Koordinatör Yardımcısı: 2006-2007

- NTV Haber Kanalı İzmir, 2002-2003 (Muhabir-Kameraman).

Arş.Gör. Duygu ÇELİKER

zipler DSC 0145Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: duyguceliker@akdeniz.edu.tr

Tel: 0.242.310.20.93

Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, İletişim Endüstrilerinde Emek.


1. Eğitim

Lisans, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2005

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2009.

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, 2009-devam ediyor

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2006- (Araştırma Görevlisi).

1. Medya Çalışmaları Sempozyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi (2013)

Yayınlar ve Bildiriler

Çeliker, D. ve Sepetci, T. (2013). "Sorun Toplumsal Çözüm Bireysel: Popüler Kültür Ürünü Olarak Kişisel Gelişim Kitaplarının ideolojisi", 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu bildiri kitabı.

Çeliker, D. ve Sepetci, T. (2013). "Sorun Toplumsal Çözüm Bireysel: Popüler Kültür Ürünü Olarak Kişisel Gelişim Kitaplarının ideolojisi", 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu bildiri sunumu. 20-23 Kasım 2013

Daniels, J., “Paravan İnternet Siteleri: Dijital Çağda Propaganda, Siber Irkçılık ve Bilgi Kuramı” Yeni Medya Üzerine, Çev. Seyhan Aksoy ve Duygu Çeliker, Akdeniz Üniversitesi Iletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Antalya, 2012.

Çeliker, Duygu (2011). "Türkiye'deki İletişim Eğitimine Katkıları Bağlamında Oya Tokgöz", Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi İletişim Eğitimi Özel Sayısı.

Çeliker, D. ve Aksoy, S., “Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme”, Marmara İletişim Dergisi, 18, 65-81 (2011).

Çeliker, D. “Zeki Demirkubuz Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: Masumiyet ve Kıskanmak Üzerine Bir Çözümleme”, 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış, Editör: Özgür Yılmazkol, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul, 2011.

AÇIKALIN, Ö. ve ÇELİKER, D.,  “Türbanın Üniversitelerde Serbestliği Konusunun Köşe Yazılarında Çerçevelenmesi”, Gazi Üniversitesi 4. Uluslararası İletişim Öğrenci Kongresi, Ankara 2008.

Projeler

-Antalya Basdın tarihi Proje Asistanı (2012- devam ediyor)

Arş.Gör. Didem ÇABUK

didemHalkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve TanıtımAna Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: dcabuk@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0 242 310 64 79

Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Halkla İlişkiler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetişim

1. Eğitim

Lisans, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 2002

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2009.

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, 2009-devam ediyor

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2007 (Araştırma Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

ÇABUK, D., (2010) (Book Rewiew) “Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası bir Alanın Yönelimleri” Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/1 (Mayıs): 194-196

VAN HET HOF DEREN, S. ve ÇABUK, D. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, der. Metin Işık ve Mustafa Akdağ, 53-71, Eğitim Akademi, Konya, 2009

VERSER, R. ve WICKS, R. H. , “Seçmen İzlenimlerini Yönetmek: 2000 Kampanyası’nda Başkanlık Adayları Web Sitelerinde Fotoğrafların Kullanımı” (Çeviri), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008 (9): 161-194

ÇABUK, D., “Yetiştirme Kuramı ve Kültürel Göstergeler Projesi” Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2007 (7): 205-228

KIM, K. ve LOWRY, D. T., “Gecikmiş Toplumsal Gösterge Olarak Televizyon Reklamları: Kore Televizyon Reklamcılığında Toplumsal Cinsiyet Rolü Stereotipleri” (Çeviri) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2007 (6): 109-128

ÇABUK, D. “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşları” Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, 15-17 Nisan, 2009

ÇABUK, D., “MTV Türkiye Kliplerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. İletişim Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2-3 Mayıs, 2008

ŞENDUR ATABEK, G. ve ÇABUK, D., “Siyasi Parti Liderlerinin Televizyonda Temsili: 22 Temmuz 2007 Seçimleri Örneği”, 10. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 28-30 Kasım 2007

Diğer Etkinlikler

Staj: Program Yapım Yönetim, ATV Televizyonu, İstanbul, 2001

Kanal D Televizyonu, Program Yapım Yönetim Yardımcısı, İstanbul, 2002-2003

Arş. Gör. Tülin SEPETÇİ

zipler DSC 0110İletişim Ana Bilim Dalı

İletişim Doktora Programı

İletişim Bilgileri

E-posta:  tsepetci@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0 242 310 21 08

Fax      :  0 242 310 15 31

1. Eğitim

Lisans, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2008

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, (2008-2011) "Akademik Örgütlerde Çalışan Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Kültürel Algılarının Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerine Etkileri: Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması "

Doktora Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Ana Bilim Dalı Doktora Programı (2011- Devam ediyor)

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009 (Araştırma Görevlisi-Devam ediyor).

Akdeniz İletişim Dergisi Editör Yardımcılığı (Devam ediyor)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Komisyonu Üyeliği (Devam ediyor)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi Sorumlusu (2011-2012 Eğitim-Öğretim Dönemi-sona erdi)

1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi (2013)

Yayınlar

- Uçar İlbuğa, Emine ve Sepetçi, Tülin (2009). "İletişim, Halkla İlişkiler, Kültürlerarasılık", Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyum Yayını, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 15-17 Nisan. Lefkoşa, KKTC.

-  De Leeuw, Sonjave Rydin, Ingegerd  (2010). “Göçmen Çocukların Dijital Hikayeleri Medya Yapımları Aracılığıyla Kimlik Biçimlenmesi ve Kendini İfade Etme”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Çev. Tülin Sepetci,  2, 11-32.

- Uçar İlbuğa, Emine ve Sepetçi, Tülin (2010).” Representations of Foreign Women in the Turkish Media”, İletisim. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını. Sayı: (13) Aralık

- Sepetci, Tülin (2011). “2000 Sonrası Türk Korku Sineması ve Kadın Temsilleri”, 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bir Bakış. 253-280 Okur Kitaplığı: Ankara.

- Ranan, Nanditha ve Karan, Kavita (2012). "Çokuluslu Toplumlarda Halkla İlişkiler Uygulamalarındaki Kültürel Etkiler: Singapur'daki Çokuluslu Örgütler Üzerine Bir Çalışma", Akdeniz İletişim. Çev. tülin Sepetci,151-166, Haziran, Sayı: 16.

- Sepetci, Tülin (2011). “Ünsal Oskay ve İletişim Eğitimi”, Akdeniz İletişim Dergisi. İletişim Eğitimi Özel Sayı.

- Sepetci, Tülin (2012). "Toplum Kültürünün Uygulanan Halkla İlişkiler Modellerine Etkisi: Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yasar University,  No. 28, Vol. 7.

-Castells, Manuel (2012). "Ağ Toplumunda İletişim, İktidar ve Karşı-İktidar", Yeni Medya Üzerine. Çev. Tülin Sepetci, 13-46, AKİAUM Yayınları, Antalya.

-Patrao, Carla ve Dias Figueiredo Antonio (2012). "Yeni Jenerasyon Gazetecilerin Eğitimi: Moodle'dan Facebook'a", Akdeniz İletişim. Çev. Tülin Sepetci, Aralık 18, 164-176.

-Cağlar, Ö.; Uludağ, A. H.; Sepetci, T. ve Çalışkan, E. (2013). "Evaluation of physical fitness parameters of hearing impaired adolescents who are active and non-active in sports", Turkish Journal of Sport and Exercise. Volume: 15 - Issue: 2 - Pages: 38-44.

Çeliker, D. ve Sepetci, T. (2013). "Sorun Toplumsal Çözüm Bireysel: Popüler Kültür Ürünü Olarak Kişisel Gelişim Kitaplarının ideolojisi", 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu bildiri kitabı.

-Sepetci, Tülin (2013). "Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God of War 3 Örneği", Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi, Kongre Kitabı, 60-73.

Verilen Eğitim ve Seminerler

-Azize Karaman Halk Eğitim Merkezi Emlak Danışmanlığı Kursu "Halkla İlişkiler" Modülü eğitmenliği (2011-    )

-Antalya Döşemealtı Belediyesi "Takım Çalışması" konulu eğitim (26-27-28-31 Mart 2012)

-49. altın portakal Film Festivali "Ateşe Uçan Kelebekler" filmi özel gösterimi söyleşisi moderatörlüğü

-Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi "Etkili iletişim" konulu eğitim semineri (16-01-2013)

-Akdeniz Üniversitesi Hastanesi "İletişim Becerileri" konulu eğitim semineri (19-12-2012)

-Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Eğitimin Sihirli Dokunuşları-Kurum İçi İletişim-Mobbing" konulu eğitim semineri

-Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi "Medya Okuryazarlığı" konulu eğitim semineri (07-01-2013)

-Orman Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü" konulu eğitim semineri (2012)

-Orman Genel Müdürlüğü "Eğiticilerin Eğitimi" konulu eğitim semineri (27/03/2013)

-Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi "İletişim Eğitimi" konulu eğitim semineri (Nisan 2013)

-Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi "İletişim ve Empati" konulu eğitim (26.07.2013)

-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Eğitici Eğitimi "Medya Okuryazarlığı" konulu eğitim (30.09.2013-04.10.2013)

-MTSK Sınav Sorumlusu Kursu "İş Hayatında İletişim" eğitimi (6-7 Ocak 2013)

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar

- 15-17 Nisan 2009 Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu Lefkoşe/K.K.T.C.

- 15-17 Kasım 2009. International Symposium, “Body and Masculanity in the Globalizing World”, Akdeniz University Faculty of Sciences and Arts Department of Sociology, Antalya/ TURKEY. “Representations of Foreign Women in the Turkish Media” başlıklı bildiri sunumu.

- 01-05 Kasım 2010 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Medya ve Kadın Konulu Atölye Çalışması ve Bildiri Sunumu.

- 13-15 Mayıs 2011 RTÜK-Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı Katılımı

- 7-9 Aralık 2012 UTSAM 4. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu "Modern Zamanların Konvensiyonel Olmayan Silahı Medya: Kaddafi'nin Lincinin Satır Arasını Okumak",  Bildiri Sunumu.

7-8 Mayıs 2013 Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi "Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God of War 3 Örneği" konulu bildiri sunumu.

15-17 Mayıs 2013 International Conference on Critical Education Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi "İlköğretim Öğrencilerinin Oyun Alışkanlıkları ile Video ve Bilgisayar Oyunlarındaki Akıllı İşaretler Arasındaki Uyumun Eleştirel Medya Pedagojisi Bağlamında İncelenmesi" konulu bildiri sunumu.

Çeliker, D. ve Sepetci, T. (2013). 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, "Sorun Toplumsal Çözüm Bireysel: Popüler Kültür Ürünü Olarak Kişisel Gelişim Kitaplarının ideolojisi" konulu bildiri sunumu, 20-23 Kasım.

 

Projeler

-07.07.2013-19.07.2013 Erasmus-Intensive Programme "Linguizismuskritische Perspektiven auf lebensweltliche Mehrsprachigkeit und nationale Bildung (ssysteme) - LiPeLeMe (Viyana Üniversitesi)

 

Alınan Ödüller

IAA Uluslararası Reklamcılar Derneği 10. Üniversitelerarası Reklam Yarışması 5. ödülü

Aydın Doğan Vakfı 20. Genç İletişimciler Yarışması "Kurumsal İletişim" dalında 2. ödülü

Aydın Doğan Vakfı 19. Genç İletişimciler Yarışması "Reklam Filmi Senaryosu " dalında 3. ödülü

Arş.Gör. Mehmet Umut TUNCER

zipler DSC 2804

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E- posta: umuttuncer@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0242 310 64 87

Fax       : 0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Halkla İlişkiler Uygulamaları, İletişim Kuramları

1. Eğitim

Lisans, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2006

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, (2010-...)

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009 (Araştırma Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

Deren Van het Hof, S. ve Tuncer, M.U. (2011) "Halkla İlişkiler Eğitimi Üzerine Bir Eleştiri" Akdeniz iletişim Dergisi, 15. Sayı

Tuncer, M.U. (2011) "Halkla İlişkilerde Meslek Standartları: Uygulayıcılara Yönelik Bir Araştırma" Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 32. Sayı

Tuncer, M.U. (2009) Ergenlik Dönemi Dergilerindeki Reklamlarda Kadın Cinsiyeti İmajları ‘Julie Napoli, Marie Murgolo-Poore & Ian Boudville, Çeviri, Akdeniz İletişim Dergisi, 12. Sayı.

Tuncer, M.U. (2009) “Türkiyede’ki Halkla İlişkiler Bölümü Akademisyenlerinin Profili” Uluslararasu Halkla İlişkiler Sempozyumu, 15 17 Nisan, Lefkoşa, KKTC

Ömür Talay

zipler DSC 0218Bölümler Sekreteri/ Yazı işleri

Eğitim: Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü

Dahili Telefon: 6474

omurtalay@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Fulya Sümer Erandağ

fulya erendağHalkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: fulyaerendag@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0 242 310 21 11

Fax      :  0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Halkla İlişkiler ve Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, İletişim Araştırmaları Metodolojisi, Kurumsal İtibar

1. Eğitim

Lisans, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi, 1999

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2004

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2005 (devam ediyor).

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2010 (öğretim görevlisi)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2002 - (Araştırma Görevlisi).

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı, 2003 – 2010

Yayınlar ve Bildiriler

ŞATIR, Ç. ve ERENDAĞ SÜMER, F. (2009).Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Örgütsel Rolleri. Uluslararası Halkla ilişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, 15-17 Nisan 2009.

BAŞER, G. ve ERENDAĞ SÜMER, F. (2008). Örgüt Kültürü ve Performans Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. 16. ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi. 16-18 Mayıs 2008.

ŞATIR, Ç., ERENDAĞ SÜMER, F., İCİL, A., AKSOY, S  (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlköğretim Birinci Sınıf Aşamasındaki Öğrencilerin Sosyal İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Algılamaları, IV. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi,  İstanbul Üniversitesi, 22-24 Ekim 2007.

ŞATIR, Ç., ERENDAĞ SÜMER, F., İCİL, A. (2006). “İlköğretim Aşamasındaki Çocukların Oyun İçinde Gelişen Sosyal İletişim Becerilerine Yönelik Ebeveyn Algılamaları”, III. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi,  İstanbul Üniversitesi, 06-08 Kasım.

ŞATIR, Ç. ve ERENDAĞ SÜMER. F. (2006). “Kurum İtibarının Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma: Sağlık Hizmeti Üreten Bir Kamu Kurumunda İç Paydaşlar İtibarı Nasıl Algılıyor?”,  II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 27-28 Nisan.

ERENDAĞ SÜMER, F. (2004). Halkla İlişkiler Eğitiminin Algılanışı” (çeviri) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.  Sayı 1(2): 137-158

Diğer Faaliyetler

I. Yönetim ve Organizasyon Yaz Semineri (YOYSEM), Akdeniz Üniversitesi, 7-16 Temmuz 2005, Antalya.Avrupa Birliği Eğitim Semineri, 2003.
Ankara Gazi Anadolu Lisesi, 1999 (Staj - İngilizce Öğretmenliği)
Akev Koleji , 1999-2001 (İngilizce Öğretmenliği)
Zirvem Yabancı Dil Kursu, 2001-2002 (İngilizce Öğretmenliği)

Arş Gör. Zuhal Gök

zuhal

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E- posta: zuhalgok@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0242 310 64 81

Fax       : 0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Halkla ilişkiler, Stratejik Halkla İlişkiler, Marka

1. Eğitim

Lisans, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, (2010-...)

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksek Okulu İngilizce Okutmanlığı (2005-2009)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009 (Araştırma Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

GÖK, Zuhal (2008), “Merkez ve Taşra Birimleri Olan Kurumlarda Kurumsal Marka Kişiliği

Algı Farklılıkları: Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Marka Kişiliği Üzerine Bir Araştırma”,

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 9, 75-101.

GÖK DEMİR, Zuhal (2010), “Karar Verme Sürecine Çerçevelemenin Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, 161 – 180.

Arş Gör. Özlem Kükrer

ozlem

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-posta: okukrer@akdeniz.edu.tr
Telefon:  0242 310 64 85 
Fax       : 0 242 310 15 31

Akademik İlgi Alanları

Reklam, Yeşil Reklam, Bütünleşik Pazarlama İletişimi.

1. Eğitim

Lisans, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, 2007

Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri, (2010-...)

2. Akademik Görevler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009 (Araştırma Görevlisi).

Yayınlar ve Bildiriler

KÜKRER, Özlem (2010), “Reklamda Mitler ve Anlam”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (13).

KÜKRER, Özlem (2010), “Tüketicilerin Çevresel Sorumluluklarının Yeşil Reklamlara Yönelik Tutumlarına Etkisi: Eskişehir Örneği” , Yüksek Lisans Tezi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Ebru Altıntaş

içerikzipler DSC 0223

Aynur TİKER

içerik

Ebru ALTINTAŞ

içerikzipler DSC 0223

Cem Çelik

zipler DSC 0359içerik

Yaşar Tüzün

içerikysartuzun

Sayfa Özeti: cvler #2

Anahtar Kelimeler:

 • Yaşar Tüzün
 • Arş Gör. Özlem Kükrer
 • Arş.Gör.Dr.Yeşim ÇELİK
 • Aynur TİKER
 • Ömür Talay
 • Arş.Gör. Duygu ÇELİKER
 • Cem Çelik
 • Yrd.Doç.Dr. Merih TAŞKAYA