İletişim Fakültesi


Bologna Süreci

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü


BS BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KARARLARI /

RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA BÖLÜMÜ TOPLANTI TUTANAĞI (2011/001)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 271 Karar
Tutanak No :
2011/ 001
Tarih :
Saat :
17 Şubat 2011
13:00
İlgi :
Kararlar / Tutanak:

17 Şubat 2011 tarihinde Fakültemiz Radyo Televizyon-Sinema Bölümü Bologna Süreci
ile ilgili 1 no.lu toplantısını yapmıştır. Toplantıda;

1. Üniversitemiz Bologna süreci çalışmaları konusunda durum
değerlendirmesi yapılarak taslak iş planı ile BS organizasyon yapısı
katılımcılara aktarılmıştır.

2. Program ve ders öğrenme çıktıları konusunda bir seminer
düzenleneceği ve akabinde dağıtılan örnek formlar üzerinden ders içeriklerinin
hazırlanması gerektiği konusu aktarılmıştır.

3. Bologna süreci çerçevesinde Radyo Televizyon-Sinema Bölümü’nün
paydaşları belirlenerek 18 Şubat 2011 tarihinde yapılacak Paydaş Görüşmeleri
toplantısına davet edilmelerine

karar verilmiştir.

Katılımcılar:

Prof. Dr. Bilal Arık (Radyo Televizyon-Sinema Bölüm Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.Figen Ebren (BEK Birim Koordinatörü)

Doç. Dr. Levent Yaylagül

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa

Yrd. Doç. Dr. Sibel Karaduman

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk

Öğr. Gör. Zihni Durmuş

Öğr. Gör. Memduh Turhanoğulları

Ar. Gör. Dr. Meltem Gönden Ökten

Uzm. Suat Erdöl

Not: İlgili toplantıya ait fotoğrafları bu linkte bulabilirsiniz.


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü


Gazetecilik Bölümü

98